2020 and Beyond

In de “2020 and Beyond” showcase van Bianca van Zwieten kun je vluchten in een droomwereld waarin introversie en extraversie elkaar ontmoeten.